Váš průvodce realizací projektu
 • Velké projekty
 • Sportovní areály
 • Průmyslové parky
 • Veřejné projekty
 • Průmyslové parky
 • Průmyslové parky
 • Průmyslové parky
 • Průmyslové parky
 • Průmyslové parky
 • Průmyslové parky
 • Velké projekty

Příprava a optimalizace projektu

Je první nutná fáze, kterou Vám nabízíme pro realizaci Vašich požadavků.

Základem je komplexní konzultace a základní informace k záměru.

Předání či vytvoření prvních potřebných dokumentů, veškeré administrativní práce se zadavatelem (klientem).

Výběr projekčního ateliéru či kanceláře.

Zajištění zpracovávání PD, a to ve všech fázích (DUR – dokumentace pro územní rozhodnutí, DSP – dokumentace pro stavební povolení, Tendrové a realizační dokumentace vč. položkových rozpočtů).

Neustálá kontrola a koordinace nad správným zpracováním všech těchto podkladů pro následné, ale včasné podání žádosti v konkrétním dotačním titulu.

Seznam služeb

Záměrová fáze

 1. Dohled a kontrola při tvorbě dotačního záměru
 2. konzultace při přípravě projektové žádosti s ohledem na nastavení monitorovací indikátorů a uznatelnost nákladů
 3. příprava podkladů k projektové žádosti - průzkumy a podklady
 4. kontrola a příprava majetkových a právních vztahů žadatele ve vztahu k obsahu projektu

Projekční a přípravná fáze

 1. příprava smluvní dokumentace s projektanty ve všech fázích PD + AD + IČ
 2. v průběhu přípravy optimalizace a konzultace k PD a položkovému rozpočtu ve vztahu k uznatelnosti nákladů
 3. optimalizace nákladů projektu s ohledem na plánované využití
 4. dohled nad přípravou dokumentů a náležitostí k administraci konceptu/projektu vedoucí k postupům do další fáze administrace dotace zakončeno podpisem smlouvy o dotaci (marketingová analýza, finanční a ekonomická analýza, popis investičního záměru, popis proveditelnosti)
 5. zajištění/zprostředkování právních služeb ve vztahu k přípravě dokumentů nezbytných k realizaci - smlouva o dílo s dodavateli stavby, obchodní podmínky, právní vztahy se třetími osobami, atd.
 6. Zprostředkování zajištění a konzultace pro výběrového řízení na dodavatele stavby dle z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – pomoc s nastavením kvalifikačních předpokladů, zpracováním zadávací dokumentace, odůvodněním ZD, atd.