Váš průvodce realizací projektu
 • Velké projekty
 • Sportovní areály
 • Průmyslové parky
 • Veřejné projekty
 • Průmyslové parky
 • Průmyslové parky
 • Průmyslové parky
 • Průmyslové parky
 • Průmyslové parky
 • Průmyslové parky
 • Velké projekty

Koordinace a služby spojené s realizací (s dotací)

Od okamžiku podání žádosti o dotaci nastává druhá fáze. Tato je však neméně důležitá, ba dokonce složitější.

V souběhu s podáním žádosti a jeho následným monitorováním Vám navrhneme a zprostředkujeme organizace pro výběrové řízení v oblasti veřejných zakázek.

V případě získání dotace a na základě výběru dodavatele Vám pak zajistíme veškerý servis související s požadavky poskytovatele (nositele) dotace.

Provádíme koordinaci investora, dodavatele, projektanta pro správnou optimalizaci a součinnosti v případě dodržování projektu nebo vyžádaných změn a to především ve vztahu k závazným ukazatelům pro čerpání dotace ( např. k uznatelným a neuznatelným nákladům atd.).

Po skončení realizace samotného záměru Vám jsme schopni uzavřít a předložit schválenou kompletní agendu vč. profinancování projektu a jeho bezproblémového předání a užívání pro Vaši potřebu.

Seznam služeb

Realizační fáze

 1. kontrola a monitoring vyvolaných změn v projektu ve vztahu k uznatelnosti nákladů
 2. v součinnosti s dodavatelem a projektantem administrace změn v projektu ve vztahu k poskytovateli dotace
 3. příprava podkladů a administrace jednotlivých žádostí o platbu a kontroling
 4. účast při vedení kontrol realizace ze strany poskytovatele dotace
 5. kontrola plnění smluvních podmínek dodavatelem stavby
 6. spolupráce s účetní kanceláří žadatele ve vztahu k vedení odděleného účetnictví projektu
 7. Kompletní vedení stavby včetně zajištění TDI, BOZP atd.
 8. Optimalizace nákladů stavby v průběhu realizace
 9. Kontroling fakturace a prováděných prací
 10. Vedení kontrolních dnů, kontrola stavebních deníků v souvislosti dodržování dotačního projektu

Po ukončení realiazce projektu

 1. součinnosti při přípravě a podávání monitorovacích hlášení ve vztahu k udržitelnosti projektu
 2. účast na případných kontrolách plnění a dodožování podmínek dotace ze strany poskytovatele dotace